אנשי קשר

חזן ביה"כ - הרב יונתן 054-4773310

רב ביה"כ - הרב יצחק 054-7575435

050-533-3354 לקביעת אירועים - אלי

054-473-6280 נושא אחר - בני

אין הודעות חדשות

בחר תאריך לידה

חשב לפני שקיעה

תאריך העברי : {{hebrueDate}}

פרשת בר-מצווה : {{parshatBarMizhva}}

לוח זמנים

שחרית יום חול 6:20

ערבית יום חול 20:00

{{thisParasha}}

עלון פרשת {{thisParasha}}

מאגר עלוני פרשת השבוע

דברים
במדבר
ויקרא
שמות
בראשית

בית כנסת "יחד שבטי ישראל"- תל ברוך צפון

.במרכז שכונת תל ברוך צפון מתנוסס לתפארת בית הכנסת "יחד שבטי ישראל". בבית הכנסת מתקיימת פעילות ענפה של תפילות יומיומיות, שיעורי תורה ופעילויות ברוח מסורת ישראל, והיד עוד נטויה להיות מוסיפים והולכים, בכמות ובאיכות

.בית הכנסת חרט על דגלו את דבריו של רבי עקיבא "ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול בתורה" ואת דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום. לאורו של דגל זה פועל בית הכנסת לאחד את כל קצוות העם, הן על ידי כבוד הדדי והתנהלות בדרכי נעם, והן על ידי עריכת נוסח התפילה על-פי הנוסחים השונים שהתפתחו בגלויות השונות ולתת לכל גווני המסורת היהודית את מקומם בבית כנסת

.בית הכנסת "יחד שבטי ישראל" פתוח לקהל הרחב, ומתקיימים בו באופן קבוע תפילות בימי חול, שבתות ומועדי ישראל, בר מצוות, בת מצוות, שבתות חתן, בריתות, אזכרות - וכל העניינים הנוגעים למעגל החיים היהודי

.רבים מקהל המתפללים בבית הכנסת הינם אנשים ונשים הקשורים למסורת היהודית דרך צינורות ושבילים שונים. אנו מקבלים בשמחה את כולם, יחד עם שמירה על צביון יהודי, המקפיד על ההלכה היהודית, בכל מה שקשור למרחב הציבורי של בית הכנסת. גם אנשים שבחייהם הפרטיים אינם מקפידים על כל דקדוקי ההלכה - מוצאים את מקומם בבית הכנסת "יחד שבטי ישראל" באופן טבעי, מאירים פנים וזוכים להארת פנים הדדית מצד כל חברי הקהילה

054-473-6280 נושא אחר - בני 050-533-3354 לקביעת אירועים - אלי חזן ביה"כ - הרב יונתן 054-4773310 רב ביה"כ - הרב יצחק 054-7575435